Đã hoàn thành

Search engine

Đã trao cho:

webxtor

Ready to start.

$85 USD trong 2 ngày
(120 Đánh Giá)
5.8

8 freelancer đang chào giá trung bình $111 cho công việc này

dotcomdotbd

Ready to start now. Please, check PM. Thanks, :)

$230 USD trong 20 ngày
(54 Đánh Giá)
6.3
tolyadouble

Hello, I can do that. Cheap and fast.

$50 USD trong 2 ngày
(85 Đánh Giá)
5.7
desireds

We Provide what you Desire...

$100 USD trong 30 ngày
(25 Đánh Giá)
5.6
vinothsridhar

we start now

$35 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
2.8
adnanabbasi86

i can make a search engine and filtering the data for you please reply me , m waiting thanks :)

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
meotomit

I can help you by using apache solr.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Gz2XL4wR8

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0