Đang Thực Hiện

secure php/mysql login

I need a secure php/mysql login script with session handling.

max bid is $30

thank you

Kĩ năng: PHP, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: session php, secure php mysql login, website php mysql, secure, php mysql website, php login, php & mysql, Mysql, login, login php, login a, c++ mysql, C# MySQL, c mysql, session php login, need secure, secure script, website mysql, php mysql bid, need php login

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Detroit, United States

ID dự án: #47552