Đang Thực Hiện

secure php/mysql login

I need a secure php/mysql login script with session handling.

max bid is $30

thank you

Kỹ năng: PHP, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem thêm: session php, secure php mysql login, website php mysql, secure, php mysql website, php login, php & mysql, Mysql, login, login php, login a, c++ mysql, C# MySQL, c mysql, session php login, need secure, secure script, website mysql, php mysql bid, need php login, php login mysql, session mysql, bid script php, script login php, secure website mysql login

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Detroit, United States

Mã Dự Án: #47552