Đã Đóng

Setting up Moneybookers merchant services/ cart buttons.

I need someone who has worked before with moneybookers merchant services, someone who can set me up moneybookers shopping cart to my site , a direct quick checkout gateway in which way a customer can directly pay to me via his debit/credit card, I have moneybookers merchant account so i have all the options enabled for me, my website

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: moneybookers cart buttons, via moneybookers, moneybookers, merchant, customer services, merchant gateway account, checkout enabled, moneybookers credit card, checkout services, moneybookers account card, merchant credit, gateway cart, php shopping cart checkout, cart direct, need merchant, moneybookers php shopping cart, design merchant account, credit card merchant, credit card via moneybookers, merchant services sales appointment setting, merchant account gateway, moneybookers merchant gateway, moneybookers php cart, website moneybookers, shopping cart services

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) kolkata, India

ID dự án: #1610168

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

fujaltogn

PLEASE CHECK PMB

$300 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0