Đang Thực Hiện

setup website system project for tomydeveloper

setup website system project for tomydeveloper

setup payment and fix php sourcode .

Thanks

for tomydeveloper

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: tomydeveloper, project setup fix, fix project setup, website php project, system project, website system design, php project website, payment system project php, akrawat, php website setup, fix system payment, fix php project, fix system, project website php programmer, setup website, website system

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Nakhonpathom, Thailand

Mã Dự Án: #1695839

Đã trao cho:

tomydeveloper

Hello,Please check my bid.Thanks

$400 USD trong 5 ngày
(373 Đánh Giá)
7.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $350 cho công việc này

salinalubna

please check my pm.

$300 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0