Đã hoàn thành

simple web site disining$$

Được trao cho:

vmaxveera

=== hi i can do this for you please go to award this ===

$2 USD / giờ
(37 Đánh Giá)
5.1

8 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

priyankjini

Hello Sir, Please check PMB. Thanks.

$6 USD / giờ
(69 Nhận xét)
6.1
honeyweb

Please check your PMB:)

$17 USD / giờ
(62 Nhận xét)
5.4
ragzor

hi id love to make the website for you please check PMB

$6 USD / giờ
(4 Nhận xét)
3.3
vaibhav63

Need a chance. check PMB and Portfolio. please send me PMB.

$2 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0
BlackballDesign

Hello Sir. David Sharples from Blackball Design here. I am willing and able to design this website for you. I can start as soon as you are ready. See my portfolio for my work or check my website at http://blackballdesi Thêm

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
chat0AiDa5oh

Please check the PMB

$2 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
chaturanga102018

I Like to do your project

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
shazzzmania

I am an experienced php developer..i look forward to this work..if you feel ok then sent me further details

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0