Đã hoàn thành

Small Error in Oxyclassifieds to be fix2

Dear All,

I have small error in the website with small issue in the titles to be fix. That's it.

the work in process now.

Kỹ năng: AJAX, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: oxyclassifieds, oxyclassifieds design, issue fix error, oxyclassifieds fix, oxyclassifieds error, error oxyclassifieds, oxyclassifieds website, bahrainme, oxyclassifieds php, fix2, design error, fix ie6 error, fix script error cost, fix zen error, fix database error, fix cgi error, fix joomla error, fix script error, fix xml error, fix server error application

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Manama, Bahrain

Mã Dự Án: #1662732

Đã trao cho:

keiespro

Here is me.

$30 USD trong 0 ngày
(129 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

trunix

I can do it quickly

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.8
khannanikhil75

hii, i will solve your problem pls give me this project thanx

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0