Đang Thực Hiện

A small privat site

I want a smal blog with archive, search and siple admin enterface to post blogs. Only one page is required.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: small admin, siple, small admin website php, php smal, small site required, website siple, small blogs, small admin page php, small page site, smal php, post message page aspnet, post inventory page website, aspnet post external page, privat, small php admin

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kiev, Ukraine

Mã Dự Án: #1018258

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

sinisa

Hello, please check PM.

$100 USD trong 4 ngày
(148 Đánh Giá)
6.5
kostyaa

that is all right)i can do it

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0