Đóng

Small Website Updates

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 AUD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We have an existing website built from a template (responsive) that needs some simple coding to correct alighment of text/images so the site is correctly aligned in iPhone, Ipad and Desktop.

We will supply original template as a guide and our customised site files to work on.

Attention to detail and quality communication are essential as we require this small prokect completed ASAP.

Please supply examples of your web work for mobile sites.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online