Đang Thực Hiện

Small Wordpress Task

Đã trao cho:

radhe003

ready to do it thanks radhe

$50 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.1

6 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

AsherAli

Kindly provide more details via pm, Thanks!

$50 USD trong 0 ngày
(275 Đánh Giá)
7.4
webphp

i can done. please let me help you. pm for me to discuss

$40 USD trong 2 ngày
(141 Đánh Giá)
6.5
ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$40 USD trong 0 ngày
(247 Đánh Giá)
6.4
acecreative

Please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.8
dilipec2005

Allow us to do...100% work satisfaction

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0