Đã hoàn thành

Small Wordpress Task

Được trao cho:

radhe003

ready to do it thanks radhe

$50 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.1

5 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

AsherAli

Kindly provide more details via pm, Thanks!

$50 USD trong 0 ngày
(381 Nhận xét)
7.7
webphp

i can done. please let me help you. pm for me to discuss

$40 USD trong 2 ngày
(160 Nhận xét)
6.8
ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$40 USD trong 0 ngày
(247 Nhận xét)
6.4
dilipec2005

Allow us to do...100% work satisfaction

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0