Đã Đóng

sms Platform

LOOKING FOR BULK SMS PLATFORM ,ADMINISTRATOR AND [url removed, login to view] CONTROL.

AND TO INSTALL IN MY SERVER .

I HAVE ONE WORKING I NEED TO DEVELOPING ON MY D.B SERVER TO BECOME MY APPLICATION FASTER.

Kỹ năng: Lập trình C#, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: full sms, design sms website, looking bulk sms, design sms application platform, sms control php, youtube working need help, bulk sms php, sms application server, sms application platform, sms bulk application, design sms, need bulk sms, sms website application, sms application design, php application bulk sms, bulk sms website, application bulk sms, bulk sms application php, joomla sms component need, javascript working need fix, sms bulk platform, install sms website, developing sms php, sms install, bulk sms platform

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Riyadh, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #4552722

1 freelancer đang chào giá trung bình $11 cho công việc này

ajaychaudhary77

Hi, I can to the work for you, Let's Talk Ajay

$11 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0