Đã Đóng

Social media exchanger - with Russian API

I will give you an Social media Exchanger script (a web site like [url removed, login to view]) All I need from you is to connect [url removed, login to view] API and to connect [url removed, login to view] API. You need to add their "like" button to the website. it's a work for 2 hours.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: social media website design, russian work, design social media website, media connect, social media website, social api, media script, exchanger, add media, social media work, exchanger site, social script design, website design social media, youlikehits php script, php script vkontakte, social connect, connect api, website vkontakte, connect social media php, need social media website, site youlikehits, vkontakte api, need exchanger, script youlikehits, social media website script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Israel

Mã Dự Án: #1700990

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

tolyadouble

Hello, I can do that.

$30 USD trong 0 ngày
(16 Đánh Giá)
4.5