Đã hoàn thành

143946 social network v1

specs in PM

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 181 nhận xét ) Nehpal, United States

Mã Dự Án: #1890122

Đã trao cho:

vuchkov

I'll make v1.

$250 USD trong 9 ngày
(42 Đánh Giá)
5.3