Đã hoàn thành

Social networking website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi niksnair với giá $200 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We are in need of social networking website with some basic functionality. We shall provide more details to the selected bidders and this needs to be completed in 10 days.

Veltrod Technologies

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online