Đóng

Sort posts by rating in WordPress.

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $106 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hello,

I would like to start a blog with an option to sort all posts by highest rating first. I want all of my posts to have a thumbs up/down button that users can vote with. By default, posts would still show up in reverse chronological order.

If I am interested in a bidder I would like to converse online before officially selecting them.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online