Đã hoàn thành

151992 Space in Firefox

Small but annoying problem that needs to be fixed. Made a website for a client and in FF theres a small gap (arround 1px) beneath the header, in IE 7 everything looks ok.

Tried almost everything without getting arround this problem...I guess its the easy solution remaning...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: the space, gap php, small space design, gap website, theres, php fixed header, header space, small firefox

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1898173

Đã trao cho:

kevinszeu

Can help You (I guess)

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0