Đã Hủy

Speed Test Website (Internet Speedometer)

I need a speedometer website (Speed test Ookla is the reference).

The website need to have a complete design with:

- Google AdSense advertises

- buttons to Facebook, Google Plus, Twitter.

- Seo Optimization

The final result I expect is a website very similar to this: [url removed, login to view] (with a better design)

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: internet speedometer, ookla, c plus plus test, google internet speedometer, internet test speedometer, google test speed, Website Speed Optimization, test complete, speed\, speed optimization, seo test, seo speed, google speed, need complete seo website, speed php, google adsense php seo website design, speed test internet, twitter facebook google plus, google plus facebook, speed internet, facebook twitter google plus design, test website speed, test website design, better website facebook, google speed test

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Rio de Janeiro, Brazil

Mã Dự Án: #1606188

2 freelancer đang chào giá trung bình $210 cho công việc này

austininfo

PLEASE CHECK PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
VuTIn327Y

Pls check PMB.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0