Đã hoàn thành

SRS writing for HTML (only for OMSoftware to bid)

this project is the first milestone for property website rebuild. we need OMsoftware to write SRS on this project. Other firms no need to bid.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: html only website, omsoftware, html only, srs design, php firms, felixghy, project srs, srs project, writing srs, write srs website, write srs project, write html, write design bid, srs website php, php write html, html writing label excelphp, html code customer write website, design firms, bid small html redesign projects, write srs, srs write, bid development html email, html text file write, srs website design, bid psd html

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) singapore, Singapore

ID dự án: #1723898

Được trao cho:

omsoftware

As Discussed. Thanks

$210 USD trong 3 ngày
(131 Đánh Giá)
8.9