Đang Thực Hiện

126126 Templated need ASAP

Existing php and mysql driven website needs a new template ASAP. We do not have any sample in mind , however i love the [url removed, login to view] layout and color type. Need this job to be done ASAP. 3 days maximum.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: overstock com, done asap, mysql driven website template, need love, need asap, template asap, php mysql sample website

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1872293