Đã Đóng

Text based online RPG game

Looking for a base text based online RPG game.

Basically I need a pokemon style rpg. You'll have to do quest in order to unlock monsters.

Kĩ năng: HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: design quest, design for game online, text game, text based, rpg, rpg game, pokemon, online design game, monsters , design text , online text rpg, text rpg online design, rpg text game design, game style website, pokemon online game, online text game, online rpg game, text rpg, pokemon game, rpg text based design, text based rpg game design, design unlock website, pokemon website online, online text based rpg, pokemon style game

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) wildwood, United States

ID dự án: #1008323

4 freelancer đang chào giá trung bình $575 cho công việc này

giux

hi, please checkl pm

$1250 USD trong 25 ngày
(15 Nhận xét)
5.9
galaxianape

Hi Please check my PM for my high quote Thanks Ricky

$550 USD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
3.8
oxvodius

I eager to do this job.

$250 USD trong 40 ngày
(3 Nhận xét)
2.8
IanSchweer

Expert in php, jQuery and Javascript. Let me know!

$250 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0