Thiết kế và làm web hoặc cource code web

Đã Đóng Đã đăng vào Jan 16, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

[url removed, login to view] đây là trang mẫu hoặc bạn có thể làm theo.đầy đủ tính năng. Có thể mua cource code web. Tối đa là $30 usd.

Here is the sample page or you can do [url removed, login to view] enough features. Cource can buy web code. The maximum is $ 30 usd

eCommerce HTML PHP Giỏ hàng mua sắm Thiết kế trang web

ID dự án: #5326456

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Feb 22, 2014 đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

LBWSgDvbNnIu

Hi we are a team of freelance software developers, if you contact me at our website we can discuss the details of the project. w w w . so l v e r . i o

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
trantung95

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0