Thiết kế và làm web hoặc cource code web - repost

Đang Thực Hiện Đã đăng vào Jan 22, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đang Thực Hiện

[url removed, login to view] đây là trang mẫu hoặc bạn có thể làm theo.đầy đủ tính năng. Có thể mua cource code web. Tối đa là $30 usd.

Here is the sample page or you can do [url removed, login to view] enough features. Cource can buy web code. The maximum is $ 30 usd

eCommerce HTML PHP Giỏ hàng mua sắm Thiết kế trang web

ID dự án: #5346832

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa Jan 22, 2014 đang mở

Được trao cho:

hphitechsolution

Liên hệ trực tiếp luôn bạn ơi :) [login to view URL] - Huy Phong: 0906088195 ........................

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0