Đã hoàn thành

Three small Joomla tasks

1) The position of the menu in the header of [url removed, login to view] must be changed.

2) The profile tabs in the community builder profile do not work when clicked on.

3) I need a module position in the Template Footer so I can add custom entries into the footer.

Kĩ năng: PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: custom joomla design, www joomla com, community builder , tabs menu, small work com, community builder joomla add, tabs module, template website builder, joomla custom footer module, community website template php, menu custom module joomla, module position, joomla add position template, joomla template add position, custom tabs, module footer joomla, php small template, small design tasks, joomla profile design, php small tasks

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Hamilton, New Zealand

ID dự án: #184313

Được trao cho:

TheSane

Hi Sir, please check my PM

$50 USD trong 0 ngày
(19 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

soniamit

let starts............. Regards soNia

$50 USD trong 1 ngày
(253 Nhận xét)
6.9
joomart

Hi, Let the expert do it for you. Cheers.

$100 USD trong 2 ngày
(25 Nhận xét)
6.3