Đã Hủy

OS ticket site Modifications

I have OS ticket and i need some changes done to that someone with OS Ticket experience please.

thanks

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: ticket, os ticket, os 10, design ticket, ticket website php, website ticket, ticket modifications, need ticket, ticket design, ticket php, php ticket, website os, site modifications, design ticket website, vbulletin modifications site, ticket website design, ticket broker site design, joomla ticket site

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) auckland, New Zealand

Mã Dự Án: #1612946

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

webguru47

Hi, Please check pm.

$35 USD trong 1 ngày
(49 Đánh Giá)
6.3