Đã hoàn thành

TimThumb WordPress Image Fix

TimThumb not working on WordPress install:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]://staging.braeburyhomes.com/wp-content/uploads/2012/07/Bellini-Basement.jpg&w=160&zc=1

Price should be $30 and fix immediately.

Kỹ năng: Linux, MySQL, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: zc design, wp content wordpress, basement design, fix wp, fix w, website test fix, wordpress install themes, wordpress staging, src php, wordpress content image, wordpress listings, timthumb php, naroni, wordpress fix immediately, test fix website, design themes wordpress, test php fix, zc, wordpress image, jpg wordpress, staging website, price install wordpress, image wordpress missing, wordpress timthumb, image wordpress message

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Madison, United States

Mã Dự Án: #1730014

Đã trao cho:

ossolutionvn

I can do it right now

$30 USD trong 0 ngày
(35 Đánh Giá)
5.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

webxtreams

i can solve this now please check inbox.

$30 USD trong 0 ngày
(402 Đánh Giá)
6.5
anebi

Hi, I'm experienced linux administrator and I can help you solving this problem right away.

$30 USD trong 0 ngày
(23 Đánh Giá)
4.7
CleverBestia

Dear Sir, I can fix it right now. Regards, CleverBestia

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0