Đã Đóng

Xây dựng trang web

Mình cần 01 bạn cấu hình tối ưu vps và bảo mật cho 01 site tin wordpress .

Bạn nào có kinh nghiệm để có thể làm cho mình một buổi xong luôn nhé.

Báo giá hữu nghị nhé, có thể hợp tác lâu dài.

Yêu cầu cụ thể hơn liên quan tới:

1. [url removed, login to view]

2. [url removed, login to view]

3. [url removed, login to view]

4. Lọc botnet dựa trên cookie, Ví dụ như: <script type="text/javascript"> [url removed, login to view] = function checknow() { var today = new Date(); var expires = 3600000*1*1; var expires_date = new Date([url removed, login to view]() + (expires)); var ua = [url removed, login to view](); if ( [url removed, login to view]( "safari" ) != -1 ) { [url removed, login to view] = 'location.href=1; path=/'; } else { [url removed, login to view] = 'location.href=1; path=/; expires=' + [url removed, login to view](); } } </script>\

Cám ơn các bạn phản hồi sớm

Kĩ năng: PHP, Web Hosting, Thiết kế trang web, Quản lý website

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6527076

3 freelancer chào giá trung bình$387 cho công việc này

SMIFSolutions

10 years+ Experience in 2D & 3D Designing---Programming----Developing Games----Android App---IPhone App---Mac App-- Inventory & Account Software---Online Store---Website Development(Durpal, HTML, mysql,java, jquery, PH Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.7
yangqingqing

Hello, I have seen your description carefully. I can know what you want now. I am very skilled in this field. I am ready to start work. Let's discuss more. Thanks.

$526 USD trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
5.2
Sonia8619

Hello, I am writing a proposal for your job.I am really interested for this project as this is area of my [login to view URL] have a look on given link: [login to view URL] Near Thêm

$384 USD trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
5.2
dunghuy

minh co the hoan thanh tot viec cua ban, minh da lam viec nhieu voi wordpress, cache va toi uu site de tang speed website gia minh dua ra chi la 1tr 500k thoi ban nhe ban de min 250$ nen minh ko de duoc muc gia do

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0