Đang Thực Hiện

Twiends or Tweepi like site

Need a website that have the same functionality as Twiends.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: twiends tweepi, tweepi twiends, need twiends, twiends website, twiends site, twiends, site twiends, website twiends, website need logos seals, add rss functionality website, coldfusion website need help, website need video, commerce website need copy

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hangzhou, China

Mã Dự Án: #1057826

Đã trao cho:

Arohatech

Dear Sir, We have created Twiends clone script and can show you the working demo. Please check your PMB for more details

$600 USD trong 15 ngày
(8 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $900 cho công việc này

Fourtek1

=========================================== Please check the PMB ================

$1200 USD trong 20 ngày
(39 Đánh Giá)
6.4