Đã hoàn thành

125420 update template file

need a slick design for [url removed, login to view]

Should not be too difficult, Im just too lazy to do it myself.

Please provide some work you have done in the past.

Please check PMB for additional details

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, SEO, Thiết kế trang web

Xem thêm: template file, check file, check template, update template, website update template, pmb template, check pmb details, php check update, pmb file, template pmb, slick design, slick website

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) Lineville, United States

Mã Dự Án: #1871586

Đã trao cho:

SierraSoft

Please see PMB.

$45 USD trong 0 ngày
(113 Đánh Giá)
7.6