Đã hoàn thành

Upgrade Joomla 1.5 site to Joomla 2.5.6 along with all components/plug-ins

Upgrade Joomla 1.5 site to Joomla 2.5.6 along with all components/plug-ins.

Site: [url removed, login to view]

Curent Components/Plugins/Extensions:

- JomSocial

- AutoTweet

- Broadcast

- Akeeba

- JVLE

- obRSS

- obSocialSubmit Feedpost

- hwdPhotoShare

- hwdVideoShare

- jLogonAlert

- XIPT

- jsecure

- SEF Service Map

- ZOO

Kĩ năng: HTML, Joomla, PHP, Templates, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: zoo website design, php components, joomla 3 upgrade service, components design, joomla 2.5, zoo, upgrade joomla website, joomla 2, Ins, Components, sef jomsocial, joomla php upgrade, upgrade website joomla, upgrade joomla zoo, joomla website upgrade, jomsocial sef, joomla akeeba, zoo joomla website, hwdvideoshare jomsocial, crutchmovies, site jomsocial, site hwdvideoshare, jomsocial joomla sef, autotweet, zoo joomla map

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1722947

Được trao cho:

aghaasadharoon

i want to start it right now. please give me a chance

$40 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

rajofficial2009

here is my bid.

$100 USD trong 4 ngày
(31 Nhận xét)
5.6