Đóng

Upgrade Joomla 1.5 to 2.5

Dự án này đã được trao cho di3sel với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I would like to upgrade my Joomla CMS from version v1.5.22 to v2.5

I would also like to upgrade the template and installed components so they are compatible with the latest version.

My current Joomla specs are as follows:

Joomla Version: 1.5.26

Template: Yootheme Mellow

Installed Components:

1. JCE

2. Chrono Forms

3. Community Builder

4. RSS syndicate

5. Kunena Forum

I have 2.5 template, just need to upload. I have subscriptions to all the components installed.

Need this done in the next few days. Need a joomla expert that can do this in 2 hours.

Thanks!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online