Đã Hủy

Upload video material + setting up Wordpress membership site

I am looking for experienced wordpress freelancer.

I need a basic video membership site to be set up. You can use any theme you want.

Also I will need some help with designing the site a littlebit.

You can use any theme of your liking.

Please do not bid over $50.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: wordpress freelancer site, theme freelancer wordpress, php wordpress freelancer, membership freelancer, material design site, material design freelancer, help wordpress freelancer, help wordpress design site, freelancer wordpress help, freelancer site designing, freelancer setting website, freelancer help wordpress, freelancer basic membership, designing wordpress site, theme wordpress freelancer, wordpress freelancer theme, video designing, need wordpress freelancer, membership site, basic membership, wordpress material design, wordpress setting, video membership, wordpress designing, freelancer theme wordpress

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) cape town, South Africa

Mã Dự Án: #1648806

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

contbd

ready to start, please check PM. Thanks!

$50 USD trong 4 ngày
(157 Đánh Giá)
6.7