Đã hoàn thành

Various fixes for Shopp

Được trao cho:

nkhuynh

As discussed, Barry! We will have a long term relationship.

$75 USD trong 0 ngày
(278 Đánh Giá)
6.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

KESHAVINFOTECH

Hi, Can you please provide us URL with changes so can get EXACT idea about stuff. :-)

$100 USD trong 3 ngày
(655 Nhận xét)
8.3