Đang Thực Hiện

329127 Video Site Design ASAP

Hello,

I have a video script that need a very cool, eye catching look for members. The design will have to be integrated in to the site and make it ready.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: very cool website design, make a cool video, video site, php video site, website design asap, eye catching website design, video script website, php script video integrated, script catching, video asap, design asap, video script design, make video script, design video script, members website asap, video site php, cool site design, need video site, video script php, php video script

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét )

ID dự án: #2074936

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

orlinsl

Let's see the script and get I'll get right on it!

$20 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.0