Đã hoàn thành

118762 VoteForMySpace Clone

I need a clone of [url removed, login to view], same functionality, categories, etc. Graphic design is not a priority, I would like it to have a good setup though, very similiar to [url removed, login to view]'s.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Long Grove, United States

Mã Dự Án: #1864931

Đã trao cho:

$200 USD trong 0 ngày
(85 Đánh Giá)
5.4