Đã hoàn thành

web database for mickeylee112

Được trao cho:

mickeylee112

hi...i can do....give me your project.

$150 USD trong 2 ngày
(102 Đánh Giá)
6.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

htmlphpexpart

I am specialist in database, php and web design. I am expert in database and php. I am also a hardworker to satisfy the customer. please give me the work.

$200 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
KbAy15NJ2

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0