Đã hoàn thành

116354 Web Design and Logo

I need a template including a logo. The template needs to work of a style sheet. Needs to look modern, web 2.0 type.

Please show some simillar sample work if you have. I need to complete this fast so please bid only if you can start straigh away.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web design template modern, web design modern style, Web Design And Logo Design, web design and logo, show of web design, php web design template, modern style web design, modern design web, design web logo, design logo 77, a style logo, Design and logo, please show logo, simillar web, logo away, web style template, web type logo, fast logo modern, away logo, web show logo, web design style, design away logo, away design, design away, show design sheet

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) Johannesburg,

ID dự án: #1862520

Được trao cho:

deepsniti

Plz check PMB. We are the TOP Rated Graphic Designers on SL and can assure you best out of best :)

$75 USD trong 2 ngày
(1541 Đánh Giá)
9.0