Đang Thực Hiện

Web Design Project For Manoj 2...

This project is for Manoj. Please do not bid on this.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: web design project, php web design project, php design project, conceptual design web project, bid design project, screen design web project, web design projects bid, bid web design project, web design projuct bid

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) 3043, Australia

Mã Dự Án: #1082443

Đã trao cho:

tamamanoj

Hi, Please give us the project details . Thanks - manoj

$330 USD trong 10 ngày
(147 Đánh Giá)
7.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $315 cho công việc này

ganganesh

I am ready to develope it according to your project descriptions for more please check PMB.thank you

$300 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1