Đang Thực Hiện

326398 Web Design (7)

Hello, Can anybody get basic clone to [url removed, login to view]

We have the logo.

Bid only if you have time to start and finish the project.

This is 1st of many.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: web design basic, basic to web design, design website start finish, web design finish, web design clone, design logo bid, web design 250, clone web design, design project start finish, finish web design, start web design, web design start, BASIC web design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Thornhill, Canada

ID dự án: #2072205