Đang Thực Hiện

Web Page Holding Page

I have the domain but need i holding page until ready to progress with the page simply work for someone also with link to twitter. Asap

Thank You

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: holding, web progress, website design holding page, asap design twitter, web page asap, design twitter page, simple web holding page, simply web, example web holding page, holding page design, need holding page website, holding page website, free web holding page, web holding page, website holding, design thank page, web design reciprocal link, web page design work, website holding page, holding page

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Thirsk, United Kingdom

Mã Dự Án: #1672931

Đã trao cho:

itconsultindia

php/html experiened

£20 GBP trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.1

6 freelancer đang chào giá trung bình £20 cho công việc này

dynamiccreator

Hi I am ready to start.

£20 GBP trong 1 ngày
(43 Đánh Giá)
5.4
MHedayet

Hi, ready to deliver within an hour!

£20 GBP trong 0 ngày
(52 Đánh Giá)
5.2
achillesJK

I'll help u, sir. Please see your pm.

£20 GBP trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
2.9
bit2byte

I've experience in web page development check PMB for details.

£20 GBP trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.2
ethicalhack

i make it easy

£20 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0