Đã hoàn thành

Web programmer to create fake player for my movies site

Được trao cho:

Tedjn

Hi, please see PM for details.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

peb

I graduated the faculty of informatics, i have good experience in PHP, CSS, Javascript, JQuery and MySQL (more than 4 years). I can do your project quickly.

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
5.0