Đang Thực Hiện

Web Project

Need help with my website's look.

Kỹ năng: Thiết kế Banner, Thiết kế đồ họa, PHP, An ninh Web, Thiết kế trang web

Xem thêm: need help project, look help website project, web look, look project, project help, web project php, project php website, php website project, php web project, respiro, need project

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #22471

Đã trao cho:

respiro

Thank you!

$30 USD trong 1 ngày
(107 Đánh Giá)
6.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

imadzweb

I am ready to start my first project with.

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
gawab

May i look in your site before to quote?

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0
visualgraphics

Hello. First of all i would like to take a look at the website and then we can discuss about the price and time to deliver. I hope that we will collaborate. VisualGraphics Team.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0