Đã hoàn thành

Website API with Echo Nest Music

Hi, I am looking for some help with a project that would integrate Echo Nest API into a clean and simple website with our features that we will discuss.

Please feel free to contact with any questions!

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: simple website free, echo design, website API, nest, music api, music website free, simple website music, project simple music, integrate api, simple api website, echo nest, music project php, simple music website, api integrate, integrate design website, php website music, integrate api website, php echo php echo php echo, simple website help, php echo php echo php echo php echo, api php help, kelkoo api website, integrate api website godaddy, currency converter api website, free website music

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Lake Oswego, United States

ID dự án: #1621674

Được trao cho:

Churaliya

I'm ready...

$110 USD trong 5 ngày
(20 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

higtoklwse

please see pmb

$200 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0