Đã Đóng

Website Like [url removed, login to view]

I Want a website like [url removed, login to view] i can spend only 100 [url removed, login to view] any one wants to work on this project BID now and i want this website in 3 days.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: classicrummy, usd 305, website like, website like this, design website like, want bid website project, classicrummy bid, flash website project work, contract work bid website, bid structural engineering project work, bid project work, excel run project work publish website work, volunteer work bid website building, want project work commerce, project bid website, progaming project work bid hire, render architecture bid project work, website work bid, 100 usd php

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Hyderabad, India

Mã Dự Án: #1664904

3 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

abuouner

i can do this job , let me know your details about this website .

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
G24tT6UJj

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sureshnischal

professional web developers team. ontime delivery.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0