Đã Đóng

Website like RApidshare

PLease See attached Doc

I want something like that so if you think you can do bid

tell me how you will do it.

What are your skills that you will use.

how will you use those skills in this project?

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: rapidshare, design rapidshare, website design doc, website rapidshare, design website rapidshare, rapidshare website design, website register bid project, attached doc website, php rapidshare, website design bid project, project rapidshare, want rapidshare, bid show project, bid seo project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) quezon, Philippines

Mã Dự Án: #1714076

3 freelancer đang chào giá trung bình $177 cho công việc này

rickrock7

PLEASE CHECK PM

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
yo0oupli

Hello , detail in PM

$100 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
V3jPYM27f

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0