Đã Hủy

Xây dựng website đặt phòng online - open to bidding

Xây dựng một website đặt phòng online trên nền PHP, chi tiết dự án sẽ trao đổi cụ thể sau. Tôi cần bạn có kinh nghiệm và kỷ năng trong lập trinh PHP.

cảm ơn!

Kĩ năng: CSS, HTML, Magento, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ti design, m&t, l & t, ti n l, trinh

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hồ CHí Minh, Vietnam

ID dự án: #6404117