Đã Hủy

Website optmisation - [url removed, login to view]

1. Minify CSS

2. Minify Javascript

3. GZip Compression of the Content.

4. Cache implementation

5. Put CSS on Top

6. Put Javascript at Bottom

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: gzip, minify css, implementation website, gzip javascript, cache website php, aceboy884, put website top, website database implementation, website monthly reach top, website php implementation, website cache script, website flash implementation, php cache website, website tabbed navigation top

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) 2077, Australia

Mã Dự Án: #1024707