Đã hoàn thành

160237 Website redesign and upgrade

Please see the attached document for fuller brief.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website upgrade and redesign, website redesign upgrade, redesign document, attached document website, website redesign brief, website upgrade document

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Reigate, Ghana

ID dự án: #1906426

Được trao cho:

XaprioSolutions

will do it...

$300 USD trong 30 ngày
(65 Đánh Giá)
6.5