Đang Thực Hiện

154946 website redesign

need to redesign my website search box and 6 color layout.

read file

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: box design website, php search box website, website search, php website redesign, need website redesign, redesign php website, php website search

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Triangle, United States

ID dự án: #1901130

Được trao cho:

YourGoToGuy

I should be able to do this for you in a day, maybe less. See PBM.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0