Đóng

Woocommcerce Intuit Payment Gateway

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $3982 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

We need to connect our woocomerce Wordpress website to our intuit merchant account. To do this a custom gateway must be created.

[url removed, login to view]

You can read more and sign up for QuickBooks Merchant Services here:

QuickBooks Merchant Services

There are detailed examples and set-up instructions for QuickBooks Merchant Services card processing on this wiki:

QuickBooks Merchant Services developer wiki

There is an open-source PHP package for processing cards with QuickBooks Merchant Services here:

QuickBooks Merchant Services open-source PHP code

Intuit also provides a QuickBooks Merchant Services SDK bundle with additional documentation:

QuickBooks Merchant Services SDK

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online