Đã hoàn thành

Wordpress Blog custom design and setup

Đã trao cho:

dimpyniku

pls chk my post pmb for more detail. txs

$60 USD trong 2 ngày
(55 Đánh Giá)
5.8

7 freelancer đang chào giá trung bình $103 cho công việc này

arijit81

Based on our expertise and long term experience, We can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. *******----------Please care to check PMB----------*******

$125 USD trong 2 ngày
(434 Đánh Giá)
7.9
Rautella

Can be done. Lets start:)

$235 USD trong 5 ngày
(343 Đánh Giá)
7.1
cyberdesignro

Hello, i am ready to start, please provide me more information about your custom design. Thanks

$100 USD trong 2 ngày
(103 Đánh Giá)
7.0
designer2k

Hi mate, I'm glad to help you designing this wonderful blog ;) Lets begin!!

$100 USD trong 2 ngày
(57 Đánh Giá)
5.7
kioluong

Hi ! I can do this work for you and hope we build long term relationships at work, please check PM and let me help you, thanks you.

$49 USD trong 4 ngày
(13 Đánh Giá)
3.7
Az9

I can help you out with this. Check PM.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0