Đóng

wordpress design customisation

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $209 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

[url removed, login to view]

for this one can you suggest the following if can be customized with developer version of this templatic event site giving indication what you can do?

1. full width view scroll keeping undertones search box within

2. right side search box to be optimized and not independent

3. SEO applicant & event dashboard

4. calendar repositioning, re-configuration - horizontal months - days

5. video - photo - attendees - gallery for each event category

6. cms system for buyer and seller events

7. payment facility for buyer and seller

8. video photo images enlarged throughout

9. overall faster responsive site

10. modern graphics updated, plus margins around images, photos

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online